Print this page

Voorbeeld 3

Hoe een gezondheidsverzekeringpakket samen te stellen en een premie vast te stellen in een arm in data en middelen? Simpel gezegd (en ietwat overdrijvend), er is gewoon weinig bekend over de beoogde groep, behalve dat ze arm zijn en veel gezondheidsnoden hebben…

Bijvoorbeeld, in westelijk Kenia, is een gezondheidszorgplan ontwikkeld op verzoek van een lokale organisatie. Samen met een team van medici, de marketing afdeling, en de medische infrastructuurspecialisten is een pakket bepaald in termen van medische en niet-medische diensten, infrastructuur, administratieve systemen, en tarifering en financieel risicobeheer.

Merk op dat er ook tegenstrijdige belangen zijn tussen de stakeholders, zoals het individu, de gemeenschap, het ziekenhuis, de verzekeraar, de administrateur, de overheid, de donor enz. Bijvoorbeeld, het individu wenst goede gezondheid (d.w.z. toegang tot gezondheidszorg) tegen de laagste premie, terwijl de ziekenhuizen wensen om minstens hun kosten te dekken of zelfs winst te maken…

Terwijl er veel onbekend is, door actuarieel / wiskundige modellering en gebruikmakend van academische bronnen, data van lokale overheden en instituten, de WHO, kunnen de kosten van de verschillende diensten van een pakket van de gezondheidsverzekering worden geschat. Merk op dat er niet veel ruimte voor veiligheidsmarges is – wel wat actuarissen graag zien - aangezien de doelgroep armlastig is, en soms zelfs zich niet eens het meest basale gezondheidsverzekeringpakket kan veroorloven. Subsidies van overheden en / of donors kunnen dan een oplossing zijn.

PharmAccess (www.pharmaccess.org) is een innovatieve niet-gouvernementele organisatie die als missie heeft om de toegang tot kwalitatieve basis gezondheidszorg voor de mensen in Afrika te verbeteren. Hiddo was betrokken bij het bepalen en het herzien van gezondheidszorgpakketten, met inbegrip van het schatten van premies, voor doelgroepen in Kenia, Tanzania, Nigeria en Mozambique.

ARC – Business Intelligence at work


Vorige pagina : Voorbeeld 2
Volgende pagina : Financieringen en Subsidies