Print this page

Voorbeeld 2

Hoe een financiering te vinden voor de bouw of uitbreiding van een ziekenhuis, zij het publiek of in de private sector? En hoe de commerciële levensvatbaarheid, de financiële duurzaamheid en de economische analyse van een investeringsproject te evalueren?

Ter illustratie, een internationaal privé ziekenhuis in Sub-Sahara Afrika wil zijn diensten uitbreiden aan hun huidige clientèle en nieuwe clientèle aantrekken door kankerbehandeling op een internationaal kwaliteitsniveau aan te bieden.

Of het volgende voorbeeld, een overheid wil het nationale netwerk van de primaire gezondheidszorgdiensten voor moeder-en-kindzorg uitbreiden door gezondheidscentra te rehabiliteren en nieuwe te bouwen.

In een haalbaarheidsstudie / businessplan wordt het volgende dan geanalyseerd:

  • Wat zijn de gezondheidszorgbehoeften en -eisen en hoe ontwikkelt de markt zich voor huidige en nieuwe gezondheidszorgdiensten;
  • Welke financiële en juridische structuren zijn het meest geschikt voor het ziekenhuis; en,
  • Hoe geschikte financiers bereid te vinden om in Sub-Saharan Afrika te investeren?

Voor overheden en privé ondernemingen zijn er verscheidene toelagen & de subsidies zijn beschikbaar om een haalbaarheidsstudie uit te voeren, aan onderzoek financiering en/of de tenuitvoerlegging van projecten te financieren.

Projecten waaran Hiddo leiding heeft gegeven of aan bij heeft gedragen zijn een haalbaarheidsstudie voor de Overheid van Mauretanië voor een nationale verbetering van de gezondheidsdiensten voor moeder-en-kindzorg in Mauretanië; een haalbaarheidsstudie voor de Overheid van Senegal voor de verbetering van de zorg voor kanker, cardiovasculaire problemen, nierontoereikendheid en diabetes; het aantrekken van financiering voor een internationaal privé ziekenhuis in Westelijk Afrika; het aantrekken van financiering voor de Overheid van Ecuador voor de verbetering en de uitbreiding van traumacentra en de kritieke zorg in Ecuador, enz.

ARC – Business Intelligence at work


Vorige pagina : Voorbeeld 1
Volgende pagina : Voorbeeld 3