Print this page

Applied Research Consultancy

Business Intelligence, Beslissingsondersteunende Systemen, Operations Research technieken, Simuleringsmodellen, kunnen allen worden gezien als “Toegepast Onderzoek”.  “Applied Research”, oftewel toegepast onderzoek, is het toepassen van de wetenschap, het gebruik van wetenschappelijke theorieën en methodologie en academische rigueur op praktische situaties.

Kort gezegd, we denken na voor we handelen en baseren ons op argumentaties en feiten eerder dan gevoelens – al zijn innovatie en intuïtie nooit ver weg. Dit is het beste uitgelegd aan de hand van een aantal voorbeelden. Klik op het voorbeeld om er meer over te weten te komen.

Voorbeeld 1: hoe een optimaal elftal samen te stellen uit een verzameling spelers gebruikmakend van wiskundige modellen?

Voorbeeld 2: hoe een financiering te vinden voor de bouw of uitbreiding van een ziekenhuis, zij het publiek of in de private sector? En hoe de commerciële levensvatbaarheid, de financiële duurzaamheid en de economische analyse van een investeringsproject te evalueren?

Voorbeeld 3: hoe een gezondheidsverzekeringpakket samen te stellen en een premie vast te stellen in een arm in data en middelen? Simpel gezegd (en ietwat overdrijvend), er is gewoon weinig bekend over de beoogde groep, behalve dat ze arm zijn en veel gezondheidsnoden hebben…

ARC – Business Intelligence at work

 


Vorige pagina : Home
Volgende pagina : Voorbeeld 1